Category Archives: cinganxdebellesarts

tornar a pintar (i 2, de moment)

A l’estiu vaig estar pintant, ja ho vaig anotar aquí. Vaig fer una capçalera de llit per a casa nostra i sis pintures més, també per regalar: als meus socis de companyia -perquè hem fet 10 anys de Farrés Brothers

tornar a pintar (i 2, de moment)

A l’estiu vaig estar pintant, ja ho vaig anotar aquí. Vaig fer una capçalera de llit per a casa nostra i sis pintures més, també per regalar: als meus socis de companyia -perquè hem fet 10 anys de Farrés Brothers

tornar a pintar

A rel de fer una capçalera de llit, estic tornant a pintar. No sé ben bé a què treu cap, però de moment em serveix per arrecerar-me del món, prendre’n distància i poder-m’hi acostar altre cop.

tornar a pintar

A rel de fer una capçalera de llit, estic tornant a pintar. No sé ben bé a què treu cap, però de moment em serveix per arrecerar-me del món, prendre’n distància i poder-m’hi acostar altre cop.